Rapport från cykelturen

2008-05-01
Hammarö

Ledare: Leif
Rapport:
Den 1:a maj kl.10.00 2008 konstaterade jag att inget intresse från allmänheten fanns att cykla ut på Hammarö.
Jag återvände hem till mig och ägnade mig åt hemsysslor.Dagboken

Copyright 2014 Cykelfrämjandet, Karlstad Hemsidan: www.cykelframjandet.se/karlstad