Rapport från cykelturen

2008-05-14
Vidön

Ledare: Leif
Rapport:
6 cyklister hade mött upp för besök hos Solsta Cykel&Sport där Henry inväntade oss.
Han berättade om de senaste modellerna från olika cykelfabrikanter och cykelmodet med olika trender bland vuxna och ungdomar. Under visningen tillkom ytterligare en intresserad. Efter en frågestund om cykelhjälmar m.m. avtackades Henry med en önskan om fortsatt framgång i dom nya affärslokalerna. Sedan fullföljde 4 stycken turen Karlstad-Hammarö-Vidön-Karlstad över Knappstad-Björkås-Romstad-Museet. En sträcka på 15 km avslutades omkring 19.30.
Leif , turledaren.Dagboken

Copyright 2014 Cykelfrämjandet, Karlstad Hemsidan: www.cykelframjandet.se/karlstad