Jag fick ett infall och gjorde en kort trip till Medevi, på Urban Hjärnedagen. Hann med både Torpa Sand, Grötlunk, konsert. Och dessutom träffa några som jag träffade där för ca 50 år sedan.