På denna och andra motortorpedbåtar tjänstgjorde jag 1968 - 1969. Nu är den ett museifartyg och vårdas av en ideell förening.